Lukke Søk

Bolig

RS3673_Takterrasse-barcode

FRA BARCODE MOT FJORDEN: Oslo S Utvikling har bygget ca. 400 boliger i Barcode langs Dronning Eufemias gate. Nå skal det bygges 1 500 boliger mellom Barcode og fjorden.