Lukke Søk

Bygulv

Handel og Servering. Vaaghals. Unge mennesker spiser.

SKAPER LIV: Ved å legge til rette for et rikt mangfold av handel, kultur og servicetilbud, bidrar OSU til å skape byliv i Bjørvika.