Lukke Søk
mennesker i synlighetsvester, gule vester, blå hjelm, smilende, barcode i bakgrunnen, gruppebilde

STOLT AV SOLIDE PARTNERE: Oslo S Utvikling jobber tett med flere av landets dyktigste selskaper innen eiendom og er stolt sponsor av flere kultur- og idrettsprosjekter i Bjørvika.

Sterke samarbeidspartnere

Oslo S Utvikling samarbeider med en rekke av landets fremste fagmiljøer for å sikre høy kvalitet i utbyggingen av Bjørvika.

Vedal AS har på vegne av OSU prosjektledelsen for flere av byggeprosjektene i Bjørvika. AF Gruppen er entreprenør for OSU-prosjektene Dronninglunden og Vannkunsten i Bispvika, i et samarbeid som vektlegger en kostnadseffektiv og innovativ utbygging. Eiendomsmeglere fra Røisland & Co håndterer salget av boligprosjektene. Utleie av kontor- og handelslokalene som utvikles, formidles av Akershus Eiendom.

Grunneierne i Bjørvika har sammen stiftet Bjørvika Utvikling AS som et felles interesse- og koordineringsorgan overfor blant andre offentlige myndigheter i utvikling av området. HAV Eiendom AS eier 66 prosent av selskapet, mens OSU har en eierandel på 34 prosent.

For å samle ansvar for styring av all bygging av teknisk og sosial infrastruktur i den nye bydelen i Oslo, har Bjørvika Utvikling etablert det heleide datterselskapet Bjørvika Infrastruktur AS.

 

Stolt sponsor
Oslo S Utvikling er også stolt sponsor av kultur- og idrettsprosjekter i Bjørvika. Kultur og kunst skal bidra til å skape byliv i Bjørvika og gi identitet til Oslos nye bydel.

OSU bidrar blant annet til dette gjennom Kunsthall Oslo. Kunsthall Oslo er et visningsrom for kunst som ble startet i 2010. Kunsthallens formål er å fremme tilstedeværelse av kontemporær kunst og kultur, i Bjørvika og i Oslo. Kunsthall Oslo er også delaktige i kunstprosjektet "Munchmuseet i bevegelse" ved å vise frem Stenersen-samlingen frem til Munchmuseet flytter inn i nye lokaler i Bjørvika.